Mobil internet revolution – Metatrend

Mobilt internet

Den teknologiske udvikling har altid bidraget til væsentlige og sammenhængende metatrends for resten af samfundet. Mobilt internet er en revolution langt udover det teknologiske område.

Nogle trends er mere gennemgribende på globalt plan end andre. Vi kalder dem for metatrends, for det er de trends, der er med til at skabe og definere andre trends.

 


 

Mobilt internet frembringer ikke-teknologiske trends

Det mobile internet, der betyder at alle altid kan være online, gør os fleksible og markederne globale, hvilket skaber metatrends, som lever videre uden for sin egen teknologiske sfære.

» Metatrend: Individualiseret læring
» Metatrend: Friheden til at Open Source

Ovenstående to metatrends påvirker verdensudviklingen indenfor socio-demografi, miljø, sikkerhed, sundhed, økonomi osv. Fælles for dem er, at de har deres udspring i det mobile internets revolution.

Hello World!

Det mobile internet gør, at uanset hvor vi fysisk er tilstede i verden, kan vi være til rådighed på internettet. Fremkomsten af Cloud-baseret teknologi stiller stor, hurtig og relativ billig kapacitet til rådighed i “skyen”, uafhængigt at vores egen mobile enheds kapacitet. Vi kan vidensdele via mobilt internet i det uendelige – helt uden begrænsninger.

Den øgede vidensdeling skaber store informationsstrømme som kan sammenkøres på tværs, dermed skabes Big Data, hvilket vil blive meget udbredt i de kommende år.

» Metatrend: Big Data – revitalisering af Georg Orwell

Mobilt internet globaliserer alle markeder

En gang var det kun store virksomheder, som var globale. I dag kan en lille smykkesmed i San Marino eller Svendborg have leverandører og kunder i hele verden.

Informationsteknologien har betydet at kontinenter, tidszoner, sprog, nationalitet, religion og kultur ikke tænkes som barrierer, men anses for muligheder for udvikling og afsætning på nye markeder.

Virksomhedernes orientering bliver således mere global, både geografisk og især kulturelt mere mangfoldigt med hensyn til samarbejde, medarbejdere, leverandører, produktion, markeder og kunder.

Med globale markeder øges samfundets globale orientering, og flere mennesker får en global forståelsesramme. Flere rejser ud for at etablere sig i andre lande og kulturer, eksempelivs for at studere eller arbejde.

Virksomhederne vil i stigende grad opleve, at deres forretningsvilkår er under forandring. Forbrugere og kunder fra hele verden er via de sociale medier kommet meget tættere på. Og de stiller også større og flere krav. Det er ikke bare krav til kvalitet og konkurrencedygtig pris, men også til etik i produktionen og mulighed for miljørigtig bortskaffelse efter brug – altsammen vel at mærke i en global kontekst.

Virksomhederne udfordres i øget omfang til at justere deres effektivitet, branding og kommunikation i en meget større global sammenhæng. Globaliseringen har ikke kun betydet nye muligheder for nye markeder, men gjort alle kategorier af markeder mere ustabile med øget konkurrence. For at overleve på markedet skal man kunne håndtere større grader af usikkerhed.

En konsekvens af globalisering med stigende usikkerhed er, at “business as usual” svækkes. Det leverandører, virksomheder og forbrugere gjorde i går, er ikke nødvendigvis det de gør i dag, eller det de vil gøre i morgen. Det er derfor nu sværere at vurdere trends og tendenser end tidligere. Vi vil opleve i mange sammenhænge, at trends vil fluktuere i hastighed og styrke.

Mennesket på vej til en mental evolution

I dag har mange mennesker flere elektroniske enheder, der forbinder dem til deres arbejde og deres sociale netværk, fx computere, laptops, tablets, e-readers, smartphones, fjernsyn og spilleconsoler med internet. Det moderne menneske forventer, at vedkommende kan være online på tværs af alle disse elektroniske enheder enten for at arbejde, socialisere, navigere, se film/fjernsyn eller spille alle slags spil.

Teknologien giver således mange muligheder for nemt at være tilstede i flere sammenhænge og til at reagere hurtigt og fleksibel. Det har i første omgang udfordret det moderne menneskes evne til at være nærværende og fokuseret i den konkrete kontekst, ligesom evnen til at koble af og sondre mellem fritid/arbejdsliv udfordres.

Mest interessant er dog de første spæde tegn på at vores hjerner forandres. Det vil betyde fremkomsten af nye ideer og adfærdsmønstre, hvilket fører til helt nye ukendte trends.

Et par veloplagte professorer holder populærvidenskabelige oplæg om dette emne på TEDx – konferencer verden over for viden, der er værd at sprede:

TEDx: » Will our kids be a different species?
TEDx: » The Brain of Homo Digitalis

 


© November 2012, Jacob Jensen