Friheden til Open Source – Metatrend

Friheden til open source

Den teknologiske udvikling med mobilt internet har over hele verden skabt friheden til at vælge og selektere de informationer, som man vil agere på. Internettets udbredelse har betydet, at værdier fra internettets udvikling har bredt sig til værdier for samfundets øvrige udvikling. Som borgere og forbrugere kræver vi friheden til “open source” – åbenhed og medskabelse.

 

Nogle trends er mere gennemgribende på globalt plan end andre. Vi kalder dem for metatrends, for det er de trends, der er med til at skabe og definere andre trends.


Open source: Internettets værdi om åbenhed

Gratis software, gratis informationer, frasigelsen af ejerskab til softwarekode (open source) og åben vidensdeling (open access) af informationer har givet frigrader til brugere og udviklere, hvilket har revolutioneret informationsteknologien frem gennem co-creation innovation.

» Megatrend: Co-creation

Den nemme og meget frie adgang til både at publicere og finde informationer på internettet har ændret forventningerne til læring, ejerskab og prisdannelsen generelt i hele verden.

» Metatrend: Individualiseret læring
» Metatrend: Big Data revitaliserer Georg Orwell
» Metatrend: Det mobile internets revolution

Frihedsgraderne har skabt et flow, hvor innovation sker hurtigere, på nye måder, og på nye områder, end man kunne forestille sig for få år siden. Og det er ikke kun på internettet, at frihedsgraderne vinder frem. Den teknologiske udvikling har eksempelvis givet en frihed i bogbranchen, hvor forfattere i stigende grad udgiver bøger på egne forlag.

Fra “Open Source” til realtime borgerkrig

Åbenheden har forbrugere og befolkningen især taget til sig ved at forholde sig kritisk til virksomheders etik og regeringers politiske styre.

Kritisk vidensdeling sker hurtigere via internettet, end virksomhedernes markedsføringsafdelinger kan styre og følge med i. Det har skabt en konkurrerende vidensdeling med en ny gennemsigtighed, der udfordrer autoriteter – men fremmer etik og folkets stemme.

  • Tivoli i Facebook stormvejr. De bevidste forbrugere konfronterer virksomhederne med etiske spørgsmål, fx Tivoli der i 2012 oplevede deres åbne ucensurerede Facebookside (helt i trendens ånd i øvrigt) væltet af kritik, på grund af et annonceret samarbejde med pelsfirmaet Kopenhagen Fur.
  • Realtime Borgerkrig. Syrien 2012 er i høj grad en borgerkrig, der kan følges realtime og på mange måder også udkæmpes via internettet i forhold til omverdenens forståelse af udviklingen. Det er en skærpet anvendelse af internettet end den politiske opstand i mellemøsten i 2011, fx i Egypten, hvor internettets bidrag til mobiliseringen af forandringsprocesserne mere havde karakter af en hurtigere og større folkelig deltagelse indenfor landets egne grænser.

Open Source er en trend, som især bliver spændende at følge de næste par år i forhold til regeringen af lande som Iran, der udvikler eget internet for at lukke verden uden. Det bliver ligeledes spændende at følge Kina, som har underlagt Google censur.

Fra “Open source” til “Open for business”

Open source og Open access har været præmissen for de store forandringer. Spørgsmålet er om internettets store videnscentraler fremadrettet kan holde fast i deres værdimæssige præmis om åbenhed – eller om værdierne kapitaliseres i takt med disse virksomheders vækst.

Google, Facebook m.f. er allerede i dag – af hensyn til annoncørernes behov via analyseret brugeradfærd – begyndt at tilpasse de søgeresultater, der dukker op på skærmen. Således sker der allerede en (for forbrugeren usynlig) individualiseret filtrering på internettet

Hvad der på kort sigt er godt for internetvirksomhedernes økonomi, kan risikere på længere sigt at svække mulighederne for friheden til “Open Source” – at vælge åbenheden.

Helt afgørende bliver det om Open source og Open access alene er forandringsenergi, eller om åbenheden mere grundlæggende er forudsætningerne for en ny verdensorden, både teknologisk som politisk.

 
© November 2012, Jacob Jensen