Mad Klasseskel

Mad Klasseskel

Valget af fødevarer viser hvilken klasse man tilhører. Klasseretorikken er tabubelagt og fylder ikke så meget i Danmark. Der er meget få områder hvor vi acceptere, at der bliver sat ord på klasseforskelle, men i holdningen til vores mad kommer klasseskellet til udtryk. Skellet starter med begrebet autenticitet.

Autenticitet

Begrebet autenticitet dyrkes primært af et særligt segment af veluddannede og ressourcestærke storbymennesker. Autenticiteten er eksklusiv og viser at man har råd, tid og mulighed til det hjemmedyrkede, hjemmebagte og hjemmefilosoferende liv. Gennem maden, er de med til at producere et samfundsideal, hvor autencitet spiller en central rolle. Kun få har råd eller tid til at være reelt autentiske og det afskærer en stor masse fra at lave den ideologisk set bedste mad.

Mad har højstatus

I en krisetid søger vi rodfæste i fortiden og finder tryghed i maden. At spise er blevet den vigtigste markør for, hvilken klasse man befinder sig i og det er højstatus at lave mad, der er præget af autencitet, som i Ny Nordisk madlavning, hvor vi går tilbage til mormors køkken og hylder de lokal forankrede egnsretter med lokale fødevarer.

 


© April 2012, Anne Louise Stargate