Individualiseret læring – Metatrend

Individualiseret læring

Den teknologiske udvikling med mobilt internet har over hele verden skabt friheden til at vælge og selektere de informationer, som man vil agere på. Internettet har betydet, at individualisering af – såvel uformel som formel – læring begynder at vinde frem. Udviklingen vil også vise, at livslang læring ikke længere er et tilbud, men en nødvendighed.

Nogle trends er mere gennemgribende på globalt plan end andre. Vi kalder dem for metatrends, for det er de trends, der er med til at skabe og definere andre trends.

 


 

Selv(ud-)dannelse udfordrer samfundets sammenhængskraft

Traditionel dannelse og uddannelse kommer under pres af internettets tilbud om individualisering af såvel formel som uformel læring. Sammenhængskraften i lokalsamfund udfordres, fordi de traditionelle dannelsesinstitutioner mister deres betydning, når borgerne selv(ud-)danner sig via internettet.

Den traditionelle dannelse, der typisk tog afsæt i ens udfoldelse, udfordringer, uddannelse og erfaringer i nærmiljøet, presses af de muligheder internettet giver den enkelte borger. Alle borgere kan etablere andre og ligeså stærke fællesskaber og (ud-) dannelsesmiljøer via internettet. Det giver et andet fysisk nærmiljø, hvor borgerne ikke længere møder hinanden med samme grad af fælles referenceramme.

Individuel fjernuddannelse udrydder djøf’eren

Fjernundervisning fra uddannelsesinstitutioner via internettet vil udbredes, hvilket udfordrer de traditionelle uddannelsesinstitutioner. De studerende behøver ikke møde op, eller møde hinanden. Flere studerende vil shoppe på uddannelsesmarkedet, og sammensætte deres uddannelse på tværs af flere fagligheder og uddannelsesretninger.

Det styrker ganske givet tværfaglighed, men den kernefaglige progression på langs i uddannelserne svækkes. Uddannelsernes socialisering bliver mindre, hvilket opløser stereotyper som “djøfere”, “de hvide kitler”, “knastørre revisiorer” – flerfagligheden vil nedbryde faglige barriere og sætte skred i arbejdsmarkedets traditionelle skel.

Oftere vil uddannelse tages løbende og undervejs i karrieren, således at man ikke nødvendigvis læser en 3 årig bacheloruddannelse efterfulgt af en 2 årig kandidatuddannelse før arbejdsmarkedet entreres. Livslang læring dyrkes mere, fordi vores karriereveje bliver mindre forudsigelige, når vi selv sammensætter vores uddannelse.

Nationale værdier under pres

Der er tydelig synergi for virksomhederne og forbrugerne på det globale marked, hvor unge mennesker uddanner og orienterer sig globalt.

På uddannelsesmarkedet har internettets globalisering allerede haft et tydeligt spin-off på de traditionelle dannelseskanaler:

  • Vi vil se en øget internationalisering og individualisering i uddannelsessektoren helt ned i folkeskolen – mange forældre vælger privatskolerne til, for at deres børn får tilbudt mere individuel tilpasset læring
  • Allerede i dag er kinesisk et tilbudt fag på danske universiteter og gymnasier – ligesom Danmarks Radio viser børneprogrammet “Ni Hao Kai-Lan” om kinesisk sprog og kultur.
  • Individualiseringen som teknologien findes i børnehaverne, som anvender ipads til børnenes læring. Senere som voksen kan du via internettet tage en amerikansk MBA med lige præcis de fag, som du ønsker.

Den stigende globalisering og samtidige individualisering af læring kan ikke undgå at sætte nationale værdier under pres. Forandring af værdier bidrager til udvikling af samfundet, sådan har det været gennem hele verdenshistorien. Nu sker udviklingen blot hurtigere. Måske dermed også mere tydeligt end tidligere.

Måske bliver vi også nationalt udfordret på fælles identitet, når flere tager uddannelser, hvor de henter deres viden og dannelse via internettet – fra steder i verden, hvor sprog, værdier og kultur afviger fra den nationale uddannelsessektor.
Individualiseringen i selv(ud-)dannelsen bygger på lysten til udsyn og evnen til at relatere sig til nyt. Det kan globalt betyde en større forståelse.

 

© November 2012, Jacob Jensen