Co-creation i Design

Co-creation i design

Et eksempel på megtatrenden co-creation er co-creation design. I takt med globaliseringen og spredningen af den teknologiske udvikling, vil virksomheders innovation i fremtiden være drevet af andre faktorer end alene teknologi. Design vil være en væsentlig konkurrenceparameter for mange virksomheder, fordi netop design forbinder virksomhedens visioner med kundernes værdier.

Design som konkurrenceparameter stiller nye krav til virksomhederne. Hvis man vil benytte sig af co-creation i designprocessen bør designudviklingen placeres centralt i virksomheden og forankres på det strategiske niveau, for at fungere som centrum mellem teknologi, forretningstænkning og menneskelige værdier.

Designerne har en central rolle, hvor de med deres faglighed og erfaring med syntesetænkning skaber det overblik, som sætter forbrugernes reaktioner og input ind i virksomhedens udviklingskontekst.

I forvejen består designernes naturlige arbejdsområde af idégenerering, visualisering, konceptudvikling og opstilling af scenarier – alle centrale elementer i brugerdrevne processer, hvor co-creation sker i et centralt tværfagligt team af f.eks researchere, salgs- og marketingspecialister, ingeniører, designere og kunder.

I den tværfaglige gruppe biddrager designerne også med fagligheden til at forstå og kommunikere abstrakt indhold, sådan at det omsættes til konkrete produkter og services.

Samskabelse af det unikke produkt

Med et marked, hvor virksomheder i stigende grad ikke konkurrerer på pris, service og teknologi – altså på at være bedst til det samme – men i stedet konkurrerer mere på at ramme markedet med et unikt produkt/eftertragtet design, er co-creation design særdeles værdifuldt.

Trenden med co-creation i designprocessen betyder, at virksomheder og designere nu revitaliserer forståelsen af design og designeres rolle som en langt større del af alle processerne i en virksomheds udvikling af produkter. Ligesom megatrenden med co-creation har betydet et nyt syn på kunderne som medskabere af virksomhedens produkter og brand.

» Co-creation Megatrend

 


© September 2012, Anne Louise Stargate