Co-creation – Megatrend

Co-creation megatrend

Vi ønsker alle at være en del af noget. Overalt møder vi initiativer med fokus på fællesskab. De nye fællesskaber er dog flygtige og uforpligtende. De adskiller sig dermed fra de traditionelle fællesskaber som familie og andre skæbnefællesskaber.

Vi vælger fællesskaber ud fra lyst og interesse, ikke nødvendigvis for at skabe store visionære projekter, men derimod for at deltage i små tidsbegrænsede projekter, der optager os en tid, hvorefter vi søger det næste projekt fællesskab.

Co-creation, samskabelse eller brugerdreven innovation er et begreb for en forretnings- og innovationsstrategi, der er kommet frem i takt med en udbredt opfattelse og erkendelse af, at innovative og effektive marketing- og kommunikationsindsatser ikke kan frembringes alene på direktionsgangen.

Med co-creation involverer man sine interessenter (fx medarbejdere og/eller kunder) i produktudviklingen, sådan at omgivelserne ikke blot er passive modtagere af en virksomheds marketing og kommunikation. Det handler om at udveksle og dele idéer, ressourcer og kompetencer for at skabe innovation med værdi for alle parter via nye former for interaktion, serviceydelser og læringsmekanismer.

Ud over idégenerering er virksomhedens klare fordel, at der udspringer et stærkt ambassadørkorps, blandt de deltagende kunder, som kan udbrede kendskabet til virksomhedens virke og brand gennem deres egne netværk.

Virksomhederne bør retænke deres visioner, således at de rummer innovative fælles opgaveløsninger med interessenterne. Potentialet i co-creation er stort, både for udvikling af produkter/tjenesteydelser og for styrkelse af virksomhedens brand.

 » Co-creation i designprocessen 

 


© September 2012, Anne Louise Stargate