Om Trends

Fortolkning af trendbegrebet

Der findes ikke en universel definition af trendbegrebet. Der eksisterer dog en ganske udbredt enighed om, at en trend udtrykker en tendens – en retning, en bevægelse, en udvikling. 

Stargate Trendbureau anvender følgende trendbegreber:

Metatrends

Metatrends er en tværgående trend og overordnet refleksion, der indkredser et fænomen som en udvikling, der rækker ud over eller ligger bagved det niveau, hvor en trend ellers omtales. En metatrend kan beskrives som den emergens, hvor trenden ikke kan forklares alene ud fra egenskaberne ved enkelte elementer i trenden. Metatrenden optræder som en større helhed med særlige egenskaber, der giver forståelsen af enkelt elementerne.

En metatrend har ikke nødvendigvis en længere varighed, men er typisk en udviklingsretning på makro/samfundsniveau, der klassificeres på tværs af øvrige trendkategorier.

Gigatrends

Gigatrends er mellemlange tendenser, som ganske væsentlig ændrer samfundet henover en generation. Det vil sige den tid, det tager en generation at reproducere sig selv – i dag er det cirka 30 år.

En gigatrend kan principielt også optræde som en metatrend, alt efter fortolkning og anvendelse, eksempelvis kan globaliseringen både optræde som en gigatrend og en metatrend. En gigatrend optræder typisk på makro/samfundsniveau med en markant styrke.

Megatrends

Megatrends er kortere tendenser, som oftest knyttet til tidsånden, med en varighed fra et par år og op til et årti. En megatrend kan optræde på både makro/samfundsniveau og meso/gruppeniveau. Megatrends kan ofte karakteriseres tydeligere og mere detaljeret end gigatrends.

Trends

Trends er de korte mere ustabile tendenser, der kan vare et par måneder eller op til et par år. En trend er knyttet tæt til markeder og brancher og de optræder typisk på meso/gruppeniveau.

Modediller

Modedillen er en ultra kort tendens, der kun eksisterer i få måneder. Det er fx sommerens modelune.

Det er typisk brancher med unge målgrupper, hvor modediller kan florere med en imponerende hastighed. Modedillen kan være en modtrend, men lever ellers oftest under påvirkning af strømningerne fra trends, megatrends, gigatrends og metatrends.

Stargate Trendbureau arbejder primært med metatrends, gigatrends, megatrends og trends til brug for virksomhedernes udvikling af produkter og tjenesteydelser.

 

 

© November 2012, Jacob Jensen & Anne Louise Stargate